Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Катлея - помогни навреме

Катлея - помогни навреме

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Социални услуги

Мисия на организацията
Подпомага лица с трайни увреждания за лечение и рехабилитация, както и деца в неравностойно положение.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Инициатива "Партито от Нас подаръка от Вас" стартира през 2020 г. Има за цел да организира рожденнитв дни на деца в неравностойно положение. За момента всички рожденни дни на децата от ЦНСТ РАКОВСКИ се поемат от нас.