Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие „Дунав Добруджа"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие

Мисия на организацията

Цели на организацията
Развитие на устойчив регион;Развитие на трансграничното и регионалното коопериране;Увеличаване на граничната пропусквателност;Постепенно възприемане на европейските норми в областта на опазването на околната среда;Трансгранично и регионално сътрудничество в областта на борбата със стихийните бедствия,здравеопазването и опазването на природата;Трансгранично и регионално сътрудничество в областта на етническото взаимодействие,куртурата,спорта и младежта;Трансгранично и регионално сътрудничество в областта на образованието,квалификацията и преквалификацията;Разширяване на трансграничните и регионални комуникации;Утвърждаване на гражданското и информационното общество;Съдействие за развитието на туризма в региона;Развитие на икономиката и подобряване стандарта на живот в границите на района;Осъществяване на трансгранични инфраструктурни проекти;Осъществяване на други трансгранични проекти

Последен проект/инициатива

Година на приключване:

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Сдружението има следните Развитие на устойчив регион;Развитие на трансграничното и регионалното коопериране;Увеличаване на граничната пропусквателност;Постепенно възприемане на европейските норми в областта на опазването на околната среда;Трансгранично и регионално сътрудничество в областта на борбата със стихийните бедствия,здравеопазването и опазването на природата;Трансгранично и регионално сътрудничество в областта на етническото взаимодействие,куртурата,спорта и младежта;Трансгранично и регионално сътрудничество в областта на образованието,квалификацията и преквалификацията;Разширяване на трансграничните и регионални комуникации;Утвърждаване на гражданското и информационното общество;Съдействие за развитието на туризма в региона;Развитие на икономиката и подобряване стандарта на живот в границите на района;Осъществяване на трансгранични инфраструктурни проекти;Осъществяване на други трансгранични проекти;СТОПАНСКА