Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

Общество за Добруджа

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Професионални организации

Мисия на организацията

Цели на организацията
Подпомага обществото и институциите в Добруджанския край при реализация на регионалната политика в процеса на децентрализация на управлението в сферата на бизнеса, селското стопанство, социалните дейности, здравеопазването, образованието и културата; съдейства в борбата с бедността, намаляване на безработицата и подобряване качеството на живот; сътрудничи на местните власти за увеличаване на капацитета им да обсъждат, определят и избират приоритети с цел подобряване на социално-икономическото развитие на региона и постигане на европейски стандарти; работи за укрепване икономиката на общините чрез подпомагане реализацията на бизнес проекти на земеделски кооперации, малки и средни предприятия; разработва и осъществява проекти за изграждане местната инфраструктура; извършва дейности за развитие на човешките ресурси и съдейства за създаването на устойчиви работни места според нуждите на икономиката; съдейства за кандидатстване с проекти и усвояване на средства от структурни фондове на ЕС; фондацията да оказва помощ чрез: техническа и информационна подкрепа на местната публична администрация и местния бизнес по горните въпроси; съдейства на местните власти по подготовка на проекти и кандидатстване за финансиране; съвместно участие с местнине власти в управлението, наблюдението и оценката на проекти; съдейства за изграждане на партньорство между административното управление и бизнеса за съвместна законодателна инициатива и за изпълнение на проекти

Последен проект/инициатива

Година на приключване:

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомага обществото и институциите в Добруджанския край при реализация на регионалната политика в процеса на децентрализация на управлението в сферата на бизнеса, селското стопанство, социалните дейности, здравеопазването, образованието и културата; съдейства в борбата с бедността, намаляване на безработицата и подобряване качеството на живот; сътрудничи на местните власти за увеличаване на капацитета им да обсъждат, определят и избират приоритети с подобряване на социално-икономическото развитие на региона и постигане на европейски стандарти; работи за укрепване икономиката на общините чрез подпомагане реализацията на бизнес проекти на земеделски кооперации, малки и средни предприятия; разработва и осъществява проекти за изграждане местната инфраструктура; извършва дейности за развитие на човешките ресурси и съдейства за създаването на устойчиви работни места според нуждите на икономиката; съдейства за кандидатстване с проекти и усвояване на средства от структурни фондове на ЕС; фондацията да оказва помощ чрез: техническа и информационна подкрепа на местната публична администрация и местния бизнес по горните въпроси; съдейства на местните власти по подготовка на проекти и кандидатстване за финансиране; съвместно участие с местнине власти в управлението, наблюдението и оценката на проекти; съдейства за изграждане на партньорство между административното управление и бизнеса за съвместна законодателна инициатива и за изпълнение на проекти.