Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

НПО Профил

Плевенски обществен фонд - Читалища

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование

Мисия на организацията

Цели на организацията
Да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образаванието и културата, чрез читалищата; Да осигурява благоприятни условия за устойчиво развитие на местната общност, чрез разработване на стратегии, проекти и програми, свързани с читалищата; Да способства за развитието на читалищното дело, чрез инициативи, свързани с развитие и утвърждаване на местните културни традиции, подпомагане на социално изолирани обществени групи, образавателно - просветни дейности, социално интегриране и личностно развитие.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основни Да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образаванието и културата, чрез читалищата; Да осигурява благоприятни условия за устойчиво развитие на местната общност, чрез разработване на стратегии, проекти и програми, свързани с читалищата; Да способства за развитието на читалищното дело, чрез инициативи, свързани с развитие и утвърждаване на местните културни традиции, подпомагане на социално изолирани обществени групи, образавателно - просветни дейности, социално интегриране и личностно развитие.