Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
30

НПО Профил

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Защита на човешки права

Мисия на организацията
Да спомага за реализирането правото на гражданите на информация, заложено в Член 41 на Конституцията на Република България.

Цели на организацията
Подпомага упражняването на правото на информация. Насърчава търсенето на информация чрез гражданско образование в областта на информация. Прозрачност на институциите на централната и местната власт.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2014

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
200 001 - 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Петдесет и два проекта за застъпничество, правна помощ и консултации в конкретни случаи, обучения, проучвания и анализи, медийни кампании в областта на достъпа до информация. ПДИ е един от инициаторите на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията и Международния ден на правото да знам. Организатор и домакин на годишните церемонии за МДПЗ от 2003 г. Експерти на ПДИ представиха опита на организацията нна форуми за достъпа до информация в:Азербейджан, Албания, Аржентина, Армения, Белгия, Босна и Херцеговина, Великобритания, Виетнам, Грузия, Дания, Италия, Испания, Казакстан, Македония, Мексико, Молдова, Нигерия, Нова Зеландия, Полша, Румъния, САЩ Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Франция, Холандия, Хърватска, Черна гора, Чехия, Чили. Имаме над 2070 публикации в печатните медии, 1375 радио и телевизионни участия, над 50 собствени издания, 591 обучения по проблемите на достъпа до информация. ПДИ издава месечен електронен бюлетин.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1.) да спомага за осъществяване на конституционното право на гражданите на информация, заложено в чл. 41 на Конституцията на Р България; 2.) да предлага независима експертна оценка за състоянието на достъпа до информация на гражданите; 3.) да подпомага гражданското участие в решаването на проблеми на местното самоуправление; 4.) да подпомага и обучава граждани, граждански организации при упражняването на правото им на информация; 5.) да подобрява съществуващите в България условия на достъп до информация. За постигане на тези средства Фондацията: 1.) осъществява различни изследователски програми и инициативи; 2.) осъществява експертна и консултантска