Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22

НПО Профил

Професионално обединение на държавните служители

Професионално обединение на държавните служители

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Професионални организации

Мисия на организацията
Установяване на професионална и политическа неутрална държавна служба. Подкрепа на правителствата за модернизиране на държавната администрация.

Цели на организацията
- Участие в развитието на институционалната среда в България;
- Утвърждаване на демократичните принципи и принципите на доброто управление в дейността на институциите и на добрите административни практики;
- Отстояване и защита правата и законните интереси на държавните служители по въпросите на служебните и осигурителните отношения, безопасните и здравословни условия на труд, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация;
- Утвърждаване на професионална държавна служба, ориентирана към нуждите на обществото.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2016

Описание
Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
В изпълнението на проекта Професионалното обединение на държавните служители е партньор на Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес и на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление”.
В рамките на проекта бяха организирани 7 обществени консултации, включително по ЗИД на Закона за държавния служител.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Професионалното обединение на държавните служители е управлявало или е участвало в управлението на проекти, финансирани от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Българо-швейцарската програма за сътрудничетво, британското Министерство за международно развитие (DFID) и програма PHARE.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Отстоявенето и защитата интересите на държавните служители по въпросите на служебните и осигурителните отношения, безопасните и здравословни условия на труд, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация.Утвърждаване на модерна държавна служба, ориентирана към нуждите на хората.За постигане на тази ПОДС има и използва следните