Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Асоциация на производителите на машини и оборудване за хранителната промишленост

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи