Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
08

НПО Профил

Съюз на офицерите от резерва „Атлантик"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
IT развитие

Мисия на организацията
Изследване и разпространяване на знания и политики в сферата на сигурността и отбраната.

Цели на организацията
Главните цели на СОРА са:

Да разпространява знания и опит по настоящите проблеми на сигурността и отбраната;
Да поддържа развитието на тесни връзки между държавите от НАТО и Република България в областта на националната, международната сигурност и отбрана ;
Да развива и укрепва трансатлантическите връзки;
Да подпомага и насърчава създаването на анализи, концепции и стратегии за разширението на НАТО и евроатлантическата зона на сигурност;
Да улеснява постигането на задълбочено разбиране по въпросите на реформата в областта на външната политика, политиката за вътрешна сигурност и отбраната, проблемите на сигурността и устойчивото развитие;
Да стимулира демократичните процеси на трансформиране на отбраната и сектора за сигурност;
Да допринася за развитието на демократични гражданско-военни отношения;
Да допринася за изграждането на ефективен парламентарен и граждански контрол над сектора за сигурност;
Да съдейства за ефективен принос на резервисти и граждани към гарантиране на националната сигурност;
Да съдейства за ефективната реализация на резервистите в гражданското общество.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Виж на сайта на организацията

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Главните цели на СОРА са:Да разпространява знания и опит по настоящите проблеми на сигурността и отбраната;Да поддържа развитието на тесни връзки между държавите от НАТО и Република България в областта на националната, международната сигурност и отбранаnСъюзът осъществява следната основна