Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

НПО Профил

Център за емоционални, психосоциални изследвания и терапия

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Проблеми на жените, джендър въпроси

Мисия на организацията

Цели на организацията
Участва и подпомага развитието на изследователската работа в областта на социалните дейности, популяризира идеята за отношенията между половете /джендър отношения/ на територията на град Бургас, областта и страната; привлича, обучава, подпомага и консултира индивиди и групи за отношенията между половете, етносите и поколенията; съдейства за установяването и поддържането на стабилни, постоянни и трайни контакти между членовете и сътрудниците на сдружението; участва и подпомага инициативи и мероприятия на организации и институции, съпричастни с идеите на сдружението; набира финансови средства за осъществяване на целите си; участва и организира национални и международни прояви, чиито теми съвпадат с идеите и целите на сдружението.

Изследва психичното и емоционално състояние на лица, групи, организации; кандидатства за финансиране на проекти, свързани с целите на сдружението; инициира и участва в благотворителни инициативи; лобира пред органите на общинската и изпълнителната власт за развитието на изследователската дейност в социалната работа; създава клубчове към сдружението; организира и провежда обучение на членовете на сдружението в най-новите тенденции на изследователската и терапевтичната дейности; организира и провежда обучение на доброволци и бъдещи социални работници визследователски и терапевтични умения;

извършва мултимедийна дейност- работни и обучителни филми, рекламни клипове и видеоинформация; изгражда собствени фондове с помощта на спонсори, дарители, държавни субсидии и др; създава в съответствие с нормативни актове, стопански субекти за подпомагане на осъществяването на целите на сдружението; извършва издаделска дейност на научна литература, списание, вестник

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Участва и подпомага развитието на изследователската работа в областта на социалните дейности, популяризира идеята за отношенията между половете /джендър отношения/ на територията на град Бургас, областта и страната; привлича, обучава, подпомага и консултира индивиди и групи за отношенията между половете, етносите и поколенията; съдейства за установяването и поддържането на стабилни, постоянни и трайни контакти между членовете и сътрудниците на сдружението; участва и подпомага инициативи и мероприятия на организации и институции, съпричастни с идеите на сдружението; набира финансови средства за осъществяване на си; участва и организира национални и международни прояви, чиито теми съвпадат с идеите и .nnИзследва психичното и емоционално състояние на лица, групи, организации; кандидатства за финансиране на проекти, свързани с инициира и участва в благотворителни инициативи; лобира пред органите на общинската и изпълнителната власт за развитието на изследователската дейност в социалната работа; създава клубчове към сдружението; организира и провежда обучение на членовете на сдружението в най-новите тенденции на изследователската и терапевтичната дейности; организира и провежда обучение на доброволци и бъдещи социални работници визследователски и терапевтични умения; nnизвършва мултимедийна дейност- работни и обучителни филми, рекламни клипове и видеоинформация; изгражда собствени фондове с помощта на спонсори, дарители, държавни субсидии и др; създава в съответствие с нормативни актове, стопански субекти за подпомагане на осъществяването на извършва издаделска дейност на научна литература, списание, вестник