Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

Асоциация за развитие и реформи

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права

Мисия на организацията

Цели на организацията
развитие на демократичните реформи,създаването на демократични институции за установяване на справедлив социален ред;Участие в разрешаването на проблеми, свързани с борбата срещу корупцията и организираната престъпност,антитрафика,борба с незаконната сеч, борбата срещу нелегалната протитуция и наркотиците;Защита на околната среда,подпомагане развитието на туризма;Развитие на качествено и модерно образование и обучение,в частност обучението на възрастни

Последен проект/инициатива

Година на приключване:

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

-развитие на демократичните реформи,създаването на демократични институции за установяване на справедлив социален ред;Участие в разрешаването на проблеми, свързани с борбата срещу корупцията и организираната престъпност,антитрафика,борба с незаконната сеч, борбата срещу нелегалната протитуция и наркотиците;Защита на околната среда,подпомагане развитието на туризма;Развитие на качествено и модерно образование и обучение,в частност обучението на възрастни; СРЕДСТВА- проучване на проблемите на гражданите и настояване пред съответните оправомощени органи за разрешаването им. Съдействие на гражданското общество в борбата за преодоляване бюрокрацията и корупцията,създаване на центрове за оказване на помощ на гражданите.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ-представляване и защитаване интересите на обществото,насърчаване функционирането на демократични центрове,качествено и модерно образование ,в частност в областта на обучението на възрастни,борба срещу организираната престъпност и корупцията, опазване на околната среда.