Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

НПО Профил

Промяна и Развитие

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Клубове по интереси
Образование

Мисия на организацията

Цели на организацията
Подпомагане на публичното благо в областта на здравеопазването,науката ,културата,изкуството,опазване на околната среда; Защита на бедните и онеправданите,човешките ценности и права; Повишаване здравната култура и възпитание на ромската общност.Издирване и подкрепа на творчески и инициативни личности от ромскатна общност и съдействие за реализация на интересите им; Подпомагане развитието и интегрирането на малцинствените и маргинализираните групи,както и да стимулира инициативи за тяхната адаптация; Да насърчава и подпомага гражданите от различни социални и етнически групи към активно участие в личностната им реализация; Да решава специфични и приоритетни проблеми в процеса на устойчивото адаптиране на земеделския сектор,селските райони,както и подобряване на дейностите по опазване на околната среда; Съдейства и подпомага развитието и усъвршенстването ная човешките ресурси;
Подпомягане на социално слабите,инвалидите,наркомани или лицата нуждаещи се от грижи; Развитието и утвърждаването на духовните ценности ,гражданското общество,образованието и здравеопазването.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане на публичното благо в областта на здравеопазването,науката ,културата,изкуството,опазване на околната среда; Защита на бедните и онеправданите,човешките ценности и права; Повишаване здравната култура и възпитание на ромската общност.Издирване и подкрепа на творчески и инициативни личности от ромскатна общност и съдействие за реализация на интересите им; Подпомагане развитието и интегрирането на малцинствените и маргинализираните групи,както и да стимулира инициативи за тяхната адаптация; Да насърчава и подпомага гражданите от различни социални и етнически групи към активно участие в личностната им реализация; Да решава специфични и приоритетни проблеми в процеса на устойчивото адаптиране на земеделския сектор,селските райони,както и подобряване на дейностите по опазване на околната среда; Съдейства и подпомага развитието и усъвршенстването ная човешките ресурси;nПодпомягане на социално слабите,инвалидите,наркомани или лицата нуждаещи се от грижи; Развитието и утвърждаването на духовните ценности ,гражданското общество,образованието и здравеопазването.