Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Агробизнесцентър и Бизнес Инкубатор - гр. Айтос

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие

Мисия на организацията

Цели на организацията
Да подпомага развитието на малкия, средния и фамилния бизнес в региона на гр.Айтос, да съдейства за генериране на нови идеи, обмяна на информация и взаимстване на опит от развити пазарни общества за намаляване нивото на безработица в региона, подпомага неправителствения сектор и създава благоприятни условия за неговото развитие, съдейства за развитието на предприемачеството в региона на община Айтос.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага развитието на малкия, средния и фамилния бизнес в региона на гр.Айтос, да съдейства за генериране на нови идеи, обмяна на информация и взаимстване на опит от развити пазарни общества за намаляване нивото на безработица в региона, подпомага неправителствения сектор и създава благоприятни условия за неговото развитие, съдейства за развитието на предприемачеството в региона на община Айтос.