Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Асоциация на туроператорите и турагентите

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Професионални организации

Мисия на организацията

Цели на организацията
повишаване качеството на туристическите услуги и осигуряване условия за непрекъснато увеличаване на туристопотока в Община - Поморие

Последен проект/инициатива

Година на приключване:

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

повишаване качеството на туристическите услуги и осигуряване условия за непрекъснато увеличаване на туристопотока в Община - Поморие. Средствата за постигане на обединяване и взаимодействие между всички туристически фирми на територията на Община - Поморие, в рамките на закона и осъществяване решения за развитието на туризма в интерес на гражданите на Община - Поморие.