Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
07

НПО Профил

Бетани България

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование
Околна среда
Друго

Мисия на организацията

Цели на организацията
Развитието и утвърждаването на духовните ценности , гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура ;
подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата , нуждаещи се от грижи ; подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация ; защитата на човешките права или на околната среда ;
други цели , определени със закон;
да съдейства за полагане на грижи на възрастни хора, инвалиди и сираци;
повишаване на нивото на образованието в Република България;
да запознава обществеността с проблемите на образованието, културата и другите аспекти на духовната сфера;
да стимулира творческата инициатива у младите хора на Република България;
да създава условия за обмен на информация за научно-технически постижения, бит, традиция и осъществяване на приятелски обмен с младите хора и техни организации в чужбина;
да съдейства за разширяване на демократичните принципи в областта на образованието, науката, културата, изкуствата, компютърните и информационни технологии и екологията.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2001

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитието и утвърждаването на духовните ценности , гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура ; nподпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата , нуждаещи се от грижи ; подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация ; защитата на човешките права или на околната среда ;nдруги , определени със закон;nда съдейства за полагане на грижи на възрастни хора, инвалиди и сираци;nповишаване на нивото на образованието в Република България;nда запознава обществеността с проблемите на образованието, културата и другите аспекти на духовната сфера;nда стимулира творческата инициатива у младите хора на Република България;nда създава условия за обмен на информация за научно-технически постижения, бит, традиция и осъществяване на приятелски обмен с младите хора и техни организации в чужбина;nда съдейства за разширяване на демократичните принципи в областта на образованието, науката, културата, изкуствата, компютърните и информационни технологии и екологията.