Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Самотна майка

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Проблеми на жените, джендър въпроси

Мисия на организацията

Цели на организацията
Защита правата и интересите на самотните майки и децата им чрез правна закрила. Подобряване условията на живот и финансово подпомагане чрез осъществяване на стопанска дейност. Осъществяване на контакти с партньори.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Защита правата и интересите на самотните майки и децата им чрез правна закрила. Подобряване условията на живот и финансово подпомагане чрез осъществяване на стопанска дейност. Осъществяване на контакти с партньори.