Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

Арт Форум

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Образование

Мисия на организацията
Обогатяване и развитие на културния живот на гр. Варна чрез организиране на концерти, изложби, представления, майсторски класове, семинари и други събития.

Цели на организацията
Успешно сътрудничество с държавни и европейски институции. Насърчаване на спонсорството и меценатството в сферата на изкуството и културата. Представяне на международно утвърдени артисти в гр. Варна.
Да популяризира и развива българската култура като цяло, българския оперен, оперетен и драматичен театър ,българската и чуждестраната симфонична и популярна музика, както в чужбина така и в пределите на Република България; да подпомага млади и утвурдени даровити артисти в тяхната професионална кариера, както и кадри за тази дейност; да организира майсторски класове за всички желаещи като привлича за тази цел световно известни и български и чуждестранни артисти; да организира фестивали и световни форуми на изкуствата.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Инициатива, представяща някои от най-успешните млади български творци и изтъкнати гости в поредица от девет събития.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да популяризира и развива българската култура като цяло,българския оперен,оперетен и драматичен театър ,българската и чуждестраната симфонична и популярна музика,както в чужбина така и в пределите на Република България;да подпомага млади и утвурдени даровити артисти в тяхната професионална кариера,както и кадри за тази