Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

Сдружение Димитровград - най-живият паметник на архитектурата

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Друго

Мисия на организацията

Цели на организацията
Подобряване качеството на живот на гражданите чрез ефективно и устойчиво използване на културно историческите ценности и развитие на гр. Димитровград и община Димитровград, като уникална културна дистинация; Съхранение на уникалната архитектура на гр. Димитровград посредством реставрация, консервация и поддържане на съществуващите архитектурни комплекси на територията на града- сграден и парков ансамбъл; Развитие и утвърждаване на духовните и културно историческите ценности, образованието , науката; Защита на околната среда на територията на община Димитровград ;Защита и популяризиране на културно историческото наследство на територията на общината ;

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2001

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Осъществени проекти:
Мемориална композиция „Кръстопът” пред Дом-музей „Пеньо Пенев”
Участие с презентация „Димитровград-музей на 50-те години на ХХ век” в Международното изложение „Културен туризъм 2008” в гр. В.Търново
В процес на осъществяване:
Открит музей на монументални паметници от епохата на социализма
Задвижена процедура за обявяването на уникалните архитектурни алеи на Димитровград за паметници на архитектурата от периода след Втората световна война - изготвени и предадени в НИПК идентификационни картони на архитектурните алеи на Димитровград, които кандидатстват за статут на национални паметници на културата.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подобряване качеството на живот на гражданите чрез ефективно и устойчиво използване на културно историческите ценности и развитие на гр. Димитровград и община Димитровград, като уникална културна дистинация; Съхранение на уникалната архитектура на гр. Димитровград посредством реставрация, консервация и поддържане на съществуващите архитектурни комплекси на територията на града- сграден и парков ансамбъл; Развитие и утвърждаване на духовните и културно историческите ценности, образованието , науката; Защита на околната среда на територията на община Димитровград ;Защита и популяризиране на културно историческото наследство на територията на общината ; nСРЕДСТВА- Популяризиране на община Димитровград, като уникална културно - историческа дистинация посредством съхранение на паметниците на културата и архитектурата, историческите паметници и паркови ансамбли; Организиране на срещи семинари, симпозиуми и др. форми по теми , съответстващи на , участие в национални и чужди програми свързани с Съдействие на общинската и държавна администрация по набелязаните , предоставяне на предложения и мнения, обществено обсъждане, подпомагане с материяли и съдействие при ангажирането на квалифицирани експерти за проучвателни дейности, съответстващи на Организиране и участие на панаири , изложения, конкурси организация на пленери; разработване на предложения за промени в нормативната уредба в областа на запазване на културно , архитектурно и историческо наследство ;Осъществяване на контакти със сродни организации в страната и чужбина; Участие и кандидатстване по проекти с външно за сдружението финансиране.nСЪДЕИСТВИЕ НА ОБЩИНСКАТА И ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО НАБЕЛЯЗАНИТЕ , ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И МНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, подпомагане с материали и съдействие при ангажирането на квалифицирани експерти за проучвтелни дейности , съответстващи на Организиране и участие в панаири , изложения, конкурси, организация на пленери, разработване на предложения за промени в нормативната уредба в областа на запазване на културното , архитектурното и историческото наследство; осъществяване на контакти с сродни организации в страната и чужбина; Участие и кандидатстване по проекти с външно за сдружението финансиране.