Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

Училищно настоятелство "Христо Смирненски"

Училищно настоятелство
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Друго

Мисия на организацията

Цели на организацията
Основна цел на сдружението е да обединява усилията на родители.педагози ,държавни и общински органи и на всякакви юридически и физически лица за подпомагане развитието на възпитателно-образователния процес ,както и на материалното осигуряванев училището.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2008

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Основна е да обединява усилията на родители.педагози ,държавни и общински органи и на всякакви юридически и физически лица за подпомагане развитието на възпитателно-образователния процес ,както и на материалното осигуряванев училището.