Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
24

НПО Профил

Бирлик - Единство

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Етнически въпроси
Социални услуги

Мисия на организацията

Цели на организацията
Съдействие за активизиране на процесите на развитие и утвърждаване на гражданското общество;издирване, развитие и популяризиране на културната идентичност, изгубена в процеса на асимилационната политика на българската държава; извършване на социална ангажирана дейност и подпомагане на социално слаби хора, с всички достъпни законови средства; възпитание на младото поколение в духа на равнопоставеност в правата, свободите и преодоляване на натрупания негативизъм и повишаване самочувствието на жената-майка, съпруга, труженичка, организиране и предоставяне на помощи на на жени претърпели физическо и сексуално насилие, малтретирани деца; организиране на екологическо и здравно възпитание на населението в региона.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2001

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Съдействие за активизиране на процесите на развитие и утвърждаване на гражданското общество;издирване, развитие и популяризиране на културната идентичност, изгубена в процеса на асимилационната политика на българската държава; извършване на социална ангажирана дейност и подпомагане на социално слаби хора, с всички достъпни законови