Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Жени за жени

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Проблеми на жените, джендър въпроси
Социални услуги

Мисия на организацията
Утвърждаване принципите на равнопоставеност на всички нива на вземане на решения в съответствие със стандартите на Европейския съюз и международните конвенции по правата на човека; повишаване чувствителността на обществото и властимащите към социалните нужди на различни групи жени; осъществяване на образование и обучение, с цел утвърждаване на равнопоставеността на жените като условие за устойчиво развитие на българското общество; развитие на гражданското общество в България, като предпоставка за необратимост на демократичния процес.

Цели на организацията
Осъществяване на дейност в полза на жените и постигане на реална равнопоставеност на българските жени във всички сфери на обществения живот , премахване на всякаква форма на дискриминация. Постигане на по-ефективен диалог и осъществяване на сътрудничество между неправителствения сектор и местната власт за постигане на по-голяма социална справедливост. Подпомага развитието на сътрудничество между НПО, централна и местна власт и стопанския сектор, работи за създаване на партньорства с НПО от България, Европейски страни и други страни от света. Подпомага развитието на гражданското общество в България, подпомага жени и деца в неравностойно положение и др.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Сдружение "Жени за жени" участва като партьор на фондация "Лале" при реализацията на проект "Социално включване на възрастните хора", като проведе следните мероприятия: отбеляза в град Кърджали - Европейски ден на солидарност между поколенията - 29 април и се включи и в националната кампания за провеждане на 1 октомври - Ден на възрастните хора.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
От 2009 до 2014 г. сдружение "Жени за жени" участва като партньор на фондация "Лале" при реализацията на Национална кампания "Социално включване на възрастните хора", като отбелязва в град Кърджали Европейски ден на солидарност между поколенията - 29 април и се включва в Националната кампания за отбелязване на 1 октомври - Ден на възрастните хора. Мероприятията се провеждат в Дома за стари хора в град Кърджали, като освен възрастни хора в тях участват ученици, млади хора и членове на сдружението. Дейностите се реализират изцяло на доброволни начала от страна на сдружението. Сдружение “ Жени за жени” участва в проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, реализиран от Община Кърджали. През 2012 година сдружение “ Жени за жени” участва в разработването на новата оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. От създаването си до момента сдружението участва в проекти, реализирани на територията на страната и област Кърджали, има организирана благотворителна кампания, подпомага хора в неравностойно положение. Сдружение "Жени за жени" е член на Българската асоциация на жените предприемачи и членува в Националната мрежа за подкрепа на възрастните хора.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Осъществяване на дейност в полза на жените и постигане на реална равнопоставеност на българските жени във всички сфери на обществения живот и за премахване на всякаква форма на дискриминация.