Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17

НПО Профил

Бъдеще за ромите - Дупница

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Проблеми на жените, джендър въпроси
Развитие на местни общности, квартални сдружения
Социални услуги

Мисия на организацията

Цели на организацията
Подпомагане на процеса на интегриране на ромите в обществото и във всички сфери на общественият живот.

Повишаване на социалният статус чрез образование, професионална квалификация и възпитателна работа.

Информационно-консултантска дейност по въпроси от социално-икономически, трудово-правни, и социално-битови въпроси.

Съхраняване на ромската самобитна култура, обичаи, занаяти и популяризирането им – мост за етнически мир.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
За времето 1999 г.- 2004 г. Сдружение “Бъдеще за ромите” реализира следните проекти като водеща организация :
2000 г.–2001.г. Проект “Изграждане на Център на ромската общност “ с финансовата подкрепа на ИОО с продължителност 12м.

2001 г.-2002 г. Проект ” Информационен център на ромската общност “ с финансовата подкрепа на ИОО с продължителност 12м.

2002 г.- 2003 г. Проект ”Информационен център на ромската общност “ с финансовата подкрепа на ИОО с продължителност 12м.

2002 г.- 2003 г. Проект ” Училищни посредници “ с финановата подкрепа на МТСП с продължителност 12 м.

2002 г.-2003 г. Проект “Младежкйо лидерство“ към Асоциация “Дебати” финансиран за 7 месеца

2003 г.- 2004 г. Проект ”Информационен център на ромската общност “ с финансовата подкрепа на ИОО с продължителност 12м.

2003 г.- 2004 г. Проект ” Училищни посредници “финансиран от МТСП с продължителност 12 м.

2004 г.- 2005 г. Проект “Център за информационно-консултантско обслужване на ромското населеное в Община Дупница “
с финансовата подкрепа на ИОО с продължителност 12м.

2004 г.- 2005 г. Проект “ Да задържим децата в училище “ с финансовата подкрепа на Фондация “ Партньори – България” за 10 м.

Сдружение “ Бъдеще за ромите е партньор по следните проекти:
2003г. Проект “ Красива България “ на Община Дупница.
2003 и 2004 г. “Проекти по НП “СПОЗ” на Община Дупница
2003г.Проект ”Интегрирано обучение на деца-инвалиди” на Институт за социална политика и социална работа
2004г. Летен семинар “Заедно напред” съвместно с ФМС “ Напредък” гр.Пазарджик и доброволци от Корпус на мира проведен в гр.Габрово