Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

Асоциация Голям брат, Голяма сестра - България

Асоциация Голям брат, Голяма сестра - България

Клон на чуждестанна НПО
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Социални услуги

Мисия на организацията
Да предоставя приятелство, подкрепа и наставничество на деца в риск чрез менторство от страна на по-големи доброволци и развитие на ...

Цели на организацията
Да предоставя възможност на младите хора да участват съзнателно в своето собствено развитие като граждани и да взимат активно участие в цялостното развитие на обществото; да подпомага, създава и адаптира прилагането на ефективни методи за работа с доброволци; да работи за развитието и институционализирането на програма „Голям брат, Голяма сестра” на територията на Република България; да идентифицира, проучва и интервюира организации и институции, които да домакинстват Програма „Голям брат, Голяма сестра” на територията на Република България; да обучава и супервизира тези институции и организации как да развиват модела на Програмата; да създава и утвърждава позитивни модели на взаимодействие между деца и младежи в нужда / с дефицити в общуването, със специфични нужди и такива от малцинствата/ и социалната им среда; да обогатява познанията на младите хора по отношение на възможностите за полагане на доброволен труд и активно гражданско участие; да създава и поддържа система за наблюдение на нагласите и нуждите на българската общественост за доброволен труд; да идентифицира области и възможности за осъществяване на ефективен доброволен труд в областта на работа с деца и младите хора.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2015

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
100 001 - 200 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България” е признат, сертифициран клон на Big Brothers Big Sisters International, заедно с още 12 държави членки. Като пълноправен член, Асоциацията изпълнява стандартите за работа на Big Brothers Big Sisters International и притежава изключителните права върху името, марката и ноу-хауто на Програмата и единствена може да ги предоставя на трети лица.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да предоставя възможност на младите хора да участват съзнателно в своето собствено развитие като граждани и да взимат активно участие в цялостното развитие на обществото; да подпомага, създава и адаптира прилагането на ефективни методи за работа с доброволци; да работи за развитието и институционализирането на програма „Голям брат, Голяма сестра” на територията на Република България; да идентифицира, проучва и интервюира организации и институции, които да домакинстват Програма „Голям брат, Голяма сестра” на територията на Република България; да обучава и супервизира тези институции и организации как да развиват модела на Програмата; да създава и утвърждава позитивни модели на взаимодействие между деца и младежи в нужда / с дефицити в общуването, със специфични нужди и такива от малцинствата/ и социалната им среда; да обогатява познанията на младите хора по отношение на възможностите за полагане на доброволен труд и активно гражданско участие; да създава и поддържа система за наблюдение на нагласите и нуждите на българската общественост за доброволен труд; да идентифицира области и възможности за осъществяване на ефективен доброволен труд в областта на работа с деца и младите хора.