Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
23

НПО Профил

Браншова организация Червен

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Проблеми на жените, джендър въпроси

Мисия на организацията

Цели на организацията
Развитие на туризма по река Русенски лом и с. Червен. Развитие на културното наследство и историческия туризъм. Изграждане на инфраструктура за развитието на туризма в района. Популяризиране на туристическите забележителности. Изграждане на природни паркове и екопътеки за посетители.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие на туризма по река Русенски лом и с. Червен. Развитие на културното наследство и историческия туризъм. Изграждане на инфраструктура за развитието на туризма в района. Популяризиране на туристическите забележителности. Изграждане на природни паркове и екопътеки за посетители