Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Аксес - София

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Друго

Мисия на организацията

Цели на организацията
Да подпомага и развива обема на контакти и информация между български и чуждестранни неправителствени организации,фондации и сдружения с идеална цел, физически или юридически лица, съдействащи за разработването и реализацията на проекти и програми в областта на образованието и общественополитическите науки, здравеопазването и социалните грижи, икономиката и опазването на околната среда, културата.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага и развива обема на контакти и информация между български и чуждестранни неправителствени организации,фондации и сдружения с идеална , физически или юридически лица, съдействащи за разработването и реализацията на проекти и програми в областта на образованието и общественополитическите науки, здравеопазването и социалните грижи, икономиката и опазването на околната среда, културата. Средствата, с които фондацията ще постига своите , са: осъществява различни изследователски програми и инициативи, осъществява експертна и консултантска дейност, организира и провежда дискусии, симпозиуми, срещи, кръгли маси и др., поддържа контакти и разработва общи програми със сродни местни, чуждестранни и международни правителствени и неправителствени организации.