Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
25

НПО Профил

Младеж за разбирателство - България

Младеж за разбирателство - България

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование
Друго

Мисия на организацията
YFU укрепва междукултурното разбирателство, взаимното уважение и социалната отговорност посредством образователни обмени за младежи, семейства и общности.
YFU вярва, че можем да създадем един мирен свят като възпитаваме активни граждани. Човек може да смени обкръжението си и да въздейства на други хора, отвъд най-близките си роднини и приятели. Преживяването, което дава обмена, засилва световното разбирателство и приемането на други култури и навици, което на свой ред повишава толерантността, намалява насилието и помага за премахването на стереотипите.

Цели на организацията
* да способства за развитие и утвърждаване на междукултурното разбирателство, образованието и глобалното гражданство;
* да подпомага социалната интеграция и личностната реализация; да възпитава у младежите гъвкавост и ценности;
* да съдейства за преодоляване на бариерите на комуникация и подпомагане за качествена професионална реализация;
* да разширява възможността младежите да преоткриват значението на семейството и да опознаваят родината с нейните духовни ценности и национални традиции;
* да развива у младежите способност за инициативност, гражданска активност, поемане на отговорност и приемане на нови предизвикателства.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2016

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
„Coloured Glasses“ е проект на Сдружение „Младеж за разбирателство”. Проектът представлява работилници, които разгръщат теми като стереотипи, предразсъдъци, дискриминация, междукултурно взаимодействие и себеосъзнаване. Работилниците се провеждат безвъзмездно на различни езици в училища из цяла България. “Coloured Glasses” има за цел да даде възможност на ученици на различна възраст да се запознаят с предимствата и предизвикателствата междукултурно общуване и толерантността.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да способства за развитие и утвърждаване на духовните ценности, на образованието и културата; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация; да възпитава у младежите чертите за нова ценностна система и съзнание за граждани на света; да съдейства за преодоляване на бариерите на комуникация и подпомагане за качествена професионална реализация; да разширява възможността младежите да преоткриват значението на семейство и родина и нейните духовни ценности и национални традиции; да развива у младежите способност за инициативност, гражданска активност и поемане на риск.