Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

НПО Профил

Демократичен съюз на жените ДСЖ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Проблеми на жените, джендър въпроси

Мисия на организацията

Цели на организацията
Да работи за равенството на жените и да подпомага стремежа им към свободно развитие и нрвствено усъвършенстване , тяхната личностна реализация и социална интеграция ; да изразява и защитава правата на жените , семейството и децата .

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2001

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да работи за равенството на жените и да подпомага стремежа им към свободно развитие и нрвствено усъвършенстване , тяхната личностна реализация и социална интеграция ; да изразява и защитава правата на жените , семейството и децата .