Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

НПО Профил

Фабрика за идеи

Фабрика за идеи

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Младежки въпроси, политики и изследвания
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията
Мисията на Фабрика за идеи е да пробужда чрез иновативни подходи потенциала за социална промяна у всеки, готов да стане “Фабрикант”. Нашите инструменти са неформалното образование, креативността и създаването на мрежи от страхотни хора, които заедно могат да променят нещата около себе си. Страстта ни е дa доказваме, че у всеки е задрямал по един Ганди, Мандела или Мартин Лутер Кинг. В краен случай поне по един Бил Драйтън. А на събуждане дори те имат нужда от подкрепа!

Цели на организацията
Да промотира доброволчеството за всякакъв род обществено - полезни цели, идеи и проекти и да работи за създаването на позитивна представа за него; да популяризира екологичната култура и да работи за формирането на нейния атрактивен имидж в България и на Балканите; да стимулира креативното мислене и потенциала на човешките ресурси в неправителствения сектор и обществото като цяло; да спомага за междукултурния обмен с други държави и обогатяването на опита на българските граждани в междукултурната комуникация; да работи за социална промяна и насочва общественото внимание към проблемите на социалните групи в неравностойно положение; да спомага за подобряването на имиджа на Балканите и младите балкански артисти в България и Европа като помага в промотирането на техните дейности.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2015

Описание
Във времена на криза се ражда спешната нужда от преосмисляне и реорганизиране на средата с цел посрещане и запълване на социалните нужди и дефицити, които крещящо прозират под издъхващата и изнемощяла система на управление.

Тези социални дефицити могат да бъдат превъзмогнати и затова Фабрика за идеи направи EMPATHEAST: първият ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА, ДВИЖЕНА ОТ ЕМПАТИЯ в ИЗТОЧНА ЕВРОПА. Основната цел на EMPATHEAST е да заяви категоричното място на България и Балканите на световната карта на социалните иновации и социалното предприемачество. Kато регион, който се сблъсква с нефункционираща политическа, икономическа и социални система, Балканите са уникална почва за социални иновации, които да решат по нов начин стари предизвикателства пред обществата ни. В същото време регионът се оказва във вакуум, в който социалното предприемачество и иновации изостават сериозно.

През 2014 година EMPATHEАST превърна Пловдив в световна сцена и споделено пространство за създаването на социални иновации, като свърза повече от 350 души от 14 държави и представи методите и идеите на вдъхновяващи социални иноватори от цял свят. На 13, 14 и 15 ноемрви 2015 EMPATHEАST беше в София, а темата бе Иновации, водени от Общността!

За втора поредна година форумът показа чрез примери от света и региона как можем да комбинираме идеята за социално благо с устойчиви модели, които имат реален потенциал да намалят бедността и да променят обществата ни, комбинирайки сърце с ефективност и качество на социалното въздействие.

EMPATHEAST предизвика креативността за социална промяна чрез лекции, инсталации, игри, концерти и пърформанси, стимулиращи колективната интелигентност и системното мислене. Демонстрира какво означава на български „public visioning“ (създаване на споделена визия) и засегна теми като интуитивно и емпатично лидерство, самоорганизиращи се граждански системи, етично финансиране, енергийна независимост, human centered design и др. В крайна сметка, бяхме въвлечени в сценарий, в който учим един от друг, екпериментираме със създаването на нови модели и празнуваме достъпността на подходи, които ни позволяват сами да творим средата си в не- конферентен формат.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Резиденция Баба -> http://ideasfactorybg.org/ifactory/baba-residence/
Предизвикателство за социална промяна -> http://ideasfactorybg.org/social-innovation-challenge/
Международен форум за социална промяна чрез емпатия EMPATHEAST -> http://empatheast.org/

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да промотира доброволчеството за всякакъв род обществено - полезни , идеи и проекти и да работи за създаването на позитивна представа за него; да популяризира екологичната култура и да работи за формирането на нейния атрактивен имидж в България и на Балканите; да стимулира креативното мислене и потенциала на човешките ресурси в неправителствения сектор и обществото като цяло; да спомага за междукултурния обмен с други държави и обогатяването на опита на българските граждани в междукултурната комуникация; да работи за социална промяна и насочва общественото внимание към проблемите на социалните групи в неравностойно положение; да спомага за подобряването на имиджа на Балканите и младите балкански артисти в България и Европа като помага в промотирането на техните дейности.