Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
15

НПО Профил

Българска Социалдемократическа Програма

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Клубове по интереси
Местни инициативни групи
Деца

Мисия на организацията
Да обедини градивните сили на Българския народ за възраждане и просперитет на Българската Държава и утвърждаване на ценностите патриотизъм и родолюбие; Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация; Разработване на програми за хора в неравностойно положение

Цели на организацията
Развитие и утвърждаване на гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката и културата.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2002

Описание
Повишаване на образователната активност сред ромското население, чрез привличането на родители от ромския етнос в "Неделни училища".

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи