Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

НПО Профил

Благоденствие и бъдеще за Благоевград

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Местни инициативни групи
Околна среда

Мисия на организацията
Да направим Благоевград добро и привлекателно място за живеене и бизнес

Цели на организацията
Развитие на гражданското общество
Утвърждаване на духовните ценности
Защита на природата в града
Защита правата на децата на естествена природа и здравословна жизнена среда
Защита на човешките права
Работа и подпомагане на хора в неравностойно положение - инвалиди, със социални проблеми.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
1. Гражданска инициатива за изместване на Автомагистрала "Струма" извън пределите на гр. Благоевград - организиране на подписка, пресконференции , срещи и работа по изготвянето на становища от различни отговорни институции- събрани 5860 подписа.
2. Съвместна инициатива с Община Благоевград „Превръщането на бившите казарми в града в градски парк”
3.Проект към ПУДООС на МООС – 2009г. "Алея на здравето - почистване, озеленяване и облагородяване на пешеходната алея от града до парк "Бачиново" в гр. Благоевград
4. Общ - устройствен план за развитие на гр. Благоевград- активно участие в дебати, 12 предложения за включване на територии, участие при обществените обсъждания на плана и екологичната оценка
5. Инициатива и събрана подписка „За чиста и свободна България от ГМО ” /генно-модифифицирани организми/. Изпратени писма до Премиера и отговорни институции с конкретни предложения -2010г.
6. Партньори на „Болкан Асист” в подписка „ Първата национална гражданска инициатива за промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление”.
7. Активно участие в събиране на подписка, внесена в Парламента в подкрепа на инициативата "Против произвола на монополите" 2010г. Партньори с ДНЕС и „Ние жените”
8.Инициатива за събиране и изпращане на книги от български автори за децата от българското училище в гр. Никозия- Кипър – ноември 2010г.
9. Гражданска инициатива „Да спрем бюрокрацията и произвола в Община Благоевград” - текуща, събрани до момента 3100 подписа.
10.Съвместна инициатива за честване на „Деня на танца”
11. Доброволческа кампания за събиране на средства и активно участие за честването на 30 годишнината от създаването на Електротехникум гр. Благоевград.
12. Проект"Зелена стая"- създаване на интернет платформа за общуване и събиране на идеи и инициативи за превръщането на Благоевград в добро място за живеене.
13. Проект "Правосъдието близо до хората" - втора фаза - партньори на Център за НПО- Разград

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Защита на природата в града ;Спазване на законодателството за строителство и териториално устройство; Изработване на природосъобразен, далновиден, стратегически градоустройствен план; Хармонизиране и обособяване на пространствата за живеене, делова дейност, развлечение и почивка; Поддържане и развитие на човечна и природосъобразна инфраструктура; Предотвратяване , спиране и премахване на строежи, които противоречат на закона, на здравето и природната красота на всяко дадено място ; Защита на природата от битовите, промишлените и други отпадъци и замърсители; Опазване и възстановяване на природните дадености и красота-зелени площи, растения и други; Защита на правота на семейно пространство; Защита на правото на Слънце и красива гледка;. Защита правата на децата на естествена природа и здравословна жизнена среда, която дава възможност за игри и непосредствено общуване с живата природа.