Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Асоциация Български пипер

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации
Професионални организации

Мисия на организацията
Организиране на големите производители на пипер в България с цел уеднаквяване на сортовия състав, опаковка, съхранение и др.

Цели на организацията
Цели на организацията:

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Семинарът се организира от АПБ всяка година. Целта му е специалисти в областта на семепроизводството, производството на разсади, препарати за растителна защита, ирегация, предтсавители на Министерство на земеделието и храните, специалисти по маркетинг, машини и съоръжения да предоставят безплатни консултации и съвети на производители от цяла България.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
над 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи