Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Институт за регионално развитие и квалификация

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията

Цели на организацията
Подпомагане на регионалното развитие,стимулиране развитието на идеи,подпомагане на социалната интеграция,личностна реализация и защита на човешки права.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Активна работа по мониторинг на корупционни практики в координация с "Прозрачност без граници".

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи