Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
08

НПО Профил

Сдружение за международен културен мениджмънт "Морско синьо"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство

Мисия на организацията
Развиване на разнообразна културна дейност на национално и международно ниво.

Цели на организацията
Реализиране на обмен между България и чужбина на идеи и проекти, творци, институции, физически и юридически лица, работещи в областта на културата и културния мениджмънт; повишаване на обществения интерес към културния живот; подпомагане на образователната квалификация и професионална реализация на дейци в културната област с цел развиване на самостоятелна дейност; популяризиране на модерното изкуство в България; популяризиране вижданията и целите на ЮНЕСКО и Европейския съюз, свързани с културата.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2020

Описание
Сдружение за култура „Морско синьо”, организира в търсене на нови таланти, курсове и семинари по фотография, фото изложби, пленери и др.
http://sea-blue.org/

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
* Информационният сайт „ ПЪТЕВОДИТЕЛ НА КУЛТУРНИЯ СТОПАДЖИЯ ” - www.why42.info
е съпътстваща, но важна част от работата на сдружение „Морско синьо”. Целта на проекта е да изгради професионално списвана Интернет медиа, посветена изцяло на културния живот във Варна.
* "SOS, ЛЮБОВ!" театрален спектакъл, вдъхновен от творчеството на Фредерик Бегбеде.
* Организиране и провеждане на курсове и работилници по Фотография и Adobe Photoshop
* "Contempo international contemporary art festival" и "Con.tempo.lab"- в партньорство с фондация "Рая Георгиева", сдружение "Морско синьо" осъществява артистичен маратон имащ за цел да представи в компресиран вид актуална „снимка” на тенденциите в творческите търсения на младите артисти, като отправи интелектуална провокация към варненската публика с качествен художествен продукт.
* Театрален джемсешън "СЕГА-АЛ(ь)БУМ" е опит да си припомним за чистота и лекотата на живеене. „Сега-” е спектакъл, основаващ се на 8 фрагмента, в които АЗ споделя с Ти малките чудеса на деня.
* Мултимедиен проект "Аз съм/искам да бъда" - представяне на млади артисти работещи в различни сфери на изкуството, чрез звук, видео и фотография в алтернативно пространство.
* Радомира Иванова, с подкрепата и съдействието на сдружение „Морско синьо”, направи проучване и представи доклад за положението на украинските имигранти в България в рамките на проекта „Сатурн” на ЕС /www.return-saturn.eu/.