Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

НПО Профил

Асоциация на специалистите по комуникации в общините

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Професионални организации
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията
Да обединява специалистите по връзки с обществеността в общините, да съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и утвърждаването им като професионалисти,които работят за прозрачност на управлението, стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление и издигане имиджа на българските общини.

Цели на организацията
- Отстояване интересите на своите членове пред органите на законодателната и изпълнителната власт, имащи отношение към проблемите на местното самоуправление. Издигане имиджа на професията чрез цялостната дейност на АСКО.
- Институционално укрепване и разширяване на членския състав.
- Подпомагане на професионалното развитие и координиране усилията и дейността на общинските специалисти по връзки с обществеността, като им се създават възможности за обучение, обмяна на успешни практики и участие в работни групи като експерти.
- Реализиране на различни обучителни модули за утвърждаване демократичните методи на управление - прозрачност, добре информирани граждани, ефективни връзки с медиите, подобряване на вътрешните комуникации, успешни публични кампании, активно гражданско участие, комуникации по време на криза, разработване на комуникационна стратегия и др.
- Представяне и утвърждаване на професията “връзки с обществеността” в органите за местно самоуправление.
- Изучаване и разпространяване на опита в масовите комуникации на водещи страни, организации и общини.
- Сътрудничество със сродни национални и международни организации.
- Разширяване и повишаване качеството на предлаганите услуги за членовете на АСКО и външни организации

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Дейности, свързани с институционалното укрепване на двете най-изявени професионални организации в местното самоуправление на PR специалистите и секретарите на общините. Едногодишен проект - анализи, методика за привличане на нови членове, професионални дискусии, разработване на интернет страници, издаване на книга, разработване на професионален обучителен модул и мултиплициране на опита из цяла България чрез конференции и семинари.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Реализирани проекти на АСКО
2000 г.-2001 г. “Местната власт-успешен комуникатор” на АСКО, финансиран от Фондацията за реформа в местното самоуправление
2002 г.-2004 г. Проект МACIP на Международни градски сътрудници и VNG International, финансиран по програмата МАТРА на правителството на Кралство Холандия
2004 г. “PR специалистите на прага на предизвикателството Европейски съюз” на АСКО , финансиран от Делегацията на Европейската комисия в България
2005г. “Развиване капацитета на АСКО за предоставяне на услуги”-финансиран от ААМР и ФРМС
2006 г. "Референдум и гражданска инициатива" на Сдружение "Болкан Асист", финансиран от ШАРС
2006 г.
"Най-доброто от професионалния опит на АСКО"- финансиран от ААМР чрез ФРМС