English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Лаурус

Лаурус

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Дейност

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Младежки въпроси, политики и изследвания
IT развитие
 
Мисия на организацията
Нашата цел е да допринесем за по-доброто разбиране за разнообразието на нашето общо европейско наследство и на основните ценности, които всички ние споделяме. Ние искаме да провокираме вашата творческа и комуникативна креативност с участието в различни интересни и разнообразни проекти, конкурси и събития.
 
Цели на организацията
Сдружение ”ЛАУРУС” си поставя следните основни цели:

Работа за развитието и утвърждаването на духовните ценности сред младите българи, изграждане на силно национално и социално самосъзнание в контекста на успешна Европейска интеграция, да подпомага изграждането на гражданското общество в България
Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация;
Подпомагане на всеки, обърнал се към нея легитимен младеж, с идеи, предложения, контакти, съвети и критики в релевантните на полето на дейност на организацията сфери на обществения живот;
Работа за улесняване процеса на младежката културна интеграция чрез организирането и участието в официални и неофициални срещи, събития, семинари и други активности в страната и извън нея;
Поддържане на контакти, обмяна на идеи и концепции, както и съвместна дейност с други неправителствени организации и научни институти в страната и чужбина, осъществяващи дейности сходни с тази на Сдружение ”ЛАУРУС”.
Публикации в пресата и Интернет на експертни разработки с цел популяризиране на концепциите и дейността на сдружението.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
Гайдарско турне в САЩ
 
Описание:
Турне, обикалящо Съединените Американски Щати за цял месец, представящо българския фолклор чрез благозвучието на кабагайдите

Финансова информация

Годишен оборот за последната приключила година:
5 000 - 20 000