Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
05

НПО Профил

Екоутопия

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Законодателство, застъпничество, публични политики
Околна среда
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията

Цели на организацията
Активизиране на местната общност,насърчаване на сътрудничеството и изграждане на капацитетза създаване и прилагане на местнате стратегия за развитие.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2016

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи