Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
01

НПО Профил

Колегиум за камерна музика "АРСМУЗИКА ШУМЕН"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование

Мисия на организацията
Осигуряване условия за оптимална активност на младите хора съобразно техните интереси в областта на изкуството и културата; -подпомагане процеса на включване на младите хора във формиране на местната културна политика и личностната им реализация; -развиване гражданското образование у младите хора; -насочване и оптимизиране професионалната подготовка и реализация на младежите чрез различни форми на обучение в свободното време; -противодействане на негативните социални явления: зависимости, насилие и др. и осигуряване правна защита; -развиване доброволчеството сред младите хора; -съдействане за популяризиране на процеса на евроинтеграция на България сред младите хора.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2008

Описание
Създаване на позитивни нагласи в целевите групи за възприемане на България като лоялен и достоен член на Европейския съюз чрез презентирането на постиженията на гражданско сдружение в областта на културата, създадени чрез подкрепата на финансиращи програми на Европейския съюз и Комуникационната стратегия на Република Б\ългария за Европейския съюз..Подготовка и тиражиране на материали за безвъзмезно разпространение по време на 3 публични прояви в Будапеща и Дебрецен в Унгария:
- 600 бр. комплект CD/DVD “Музикален албум на обединена Европа” с 27 творби (по една от всяка страна – член на Европейския съюз).
- 600 бр. комплект CD/DVD “Благослови душе моя, Господа” с православни песнопения.
- 600 бр. Мултимедийна презентация на унгарски език „Пътят и мястото на България в Европейския съюз”.
- 800 покани-програми, 400 афиша, 800 брошура „Европейските корени на вокалната музика в България”, 800 анкетни карти на унгарски език за провеждането на “Ден на България”
Изработване на 2 информационни щанда на унгарски език „Пътят и мястото на България в Европейския съюз” и 1 бр. банер за провеждане на концертите.Щандовете са дарени на Музея "Дери" в гр.Дебрецен и българското самоуправление в район Йожефварош на Будапеща. Провеждане на информационна кампания „Шумен – проводник на европейската музикална култура в България” чрез предварително захранване на медиите от Унгария с информационни материали за проекта и предстоящите публични прояви.
6.Организация и провеждане на “Ден на България” с откриване на информационни щандове „Пътят и мястото на България в Европейския съюз” и мултимедийни презентации на унгарски език на същата тема и концерти и концерти “Благослови душе моя, Господа” и „Европейските корени на вокалната музика в България” в Дебрецен и Будапеща в Унгария

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
1.“Пет скици от музикалния албум на обединена Европа” Международна програма “Младеж” 01.09.03-30.06.04
2.“Музикален албум на обединена Европа” Програма “Младежки дейности” на ДАМС 01.04.05 – 30.08.05
3.“Музикален албум на обединена Европа” НЦМТ при МК 23.05.05
4Участие на Юлияна Панова като ръководител на уоркшоп “Основни изисквания при дирижирането на българската църковна музика” в гр.Санднес, Норвегия НФК 12-16.08.06
5.“Участие на Маестро Ойвинд Лиед в концерт – презентация на албума “Благослови душе моя, Господа” на ККМ „АРСМУЗИКА ШУМЕН” НФК
6“Участие на “АРСМУЗИКА ШУМЕН” в два фестивала на сакралната музика в Литва” Комуникационна стратегия на МВнР за ЕС
7.“Ти и Аз да сътворим празник” Международна програма “Младеж” 01.01.06
30.08.06
8.“Моят европейски глас” Комуникационна стратегия на МВнР за ЕС 05.06.06- 20.08.06
9.“Стратегия за устойчиво набиране на средства за неправителствена организация” ФРГИ – Тръст за развитие на гражданското общество в централна и източна България 01.06.06 -31.01.07
10.Участие на Юлияна Панова уоркшоп “Основни изисквания при дирижирането на българската фолкорна музика”- Санднес, Норвегия НФК
11.Участие на „АРСМУЗИКА ШУМЕН” в 29-ти Международен хоров конкурс в гр.Варна, България ОбФК - Шумен 16.05.2007
12.„Гласът на България в Европа от древността и днес” Комуникационна стратегия на правителството на България за ЕС 01.09 – 30.10.2007
13.„Градската песен в Шумен – една прекъсната културна традиция” ФРГИ и Еврофутбол 01.04. -30.10.2008
14.„Европейските корени на вокалната музика в Шумен” ОбФК - Шумен 01.07 -30.09.2008
15.„Европейските корени на вокалната музика в България” Комуникационна стратегия на правителството на България за ЕС 01.09 -30.10.2008
16.„Да бъдем равни с другите европейски народа” – партньорство със СОУ „Васил Левски” - Шумен МОН 01.06.2008 – 31.12.2009