Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
08

НПО Профил

Адвенчър БГ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Клубове по интереси
Младежки въпроси, политики и изследвания
Околна среда

Мисия на организацията
Организиране на свободното време на децата и младежите, разкриване на техните възможности, развиване на способностите им, предаване на нови знания и умения чрез преживявания и приключения в неформална среда, сред природата.

Цели на организацията
- да подпомага, популяризира и развива СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ чрез развиване на формите на социален туризъм, а именно - пешеходен, колоездачен, воден и ски туризъм, също и ориентиране, алпинизъм, спелеология и екстремни спортове, всички обединени под общото наименование ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТУРИЗЪМ.
- да създава подходящи условия за приобщаване на децата и младите хора към системни занимания с формите на приключенския туризъм в естествена, природна среда, чрез реализирането на конкретни проекти и програми.
- да съдейства на лица в неравностойно положение (инвалиди, деца от социални домове, самотни майки и др.) да почиват и спортуват, чрез реализирането на конкретни проекти и програми.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2005

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подпомага, популяризира и развива Социалният туризъм чрез развиване на формите на социален туризъм, а именно - пешеходен, колоездачен, воден и ски туризъм, също и ориентиране, алпинизъм, спелеология и екстремни спортове, всички обединени под общото наименование ПРИКЛЮЧЕНСКИ ТУРИЗЪМ. Да опазва околната среда и биоразнообразието. Да опазва и популяризира културно-историческото наследство и туристическите обекти в РБ Да създава подходящи условия за приобщаване на децата и младите хора към системни занимания с формите на приключенския туризъм в естествена, природна среда.Да съдейства на лица в неравностойно положение (инвалиди, деца от социални домове, самотни майки и др.) да почиват и спортуват, чрез реализирането на конкретни проекти и програми.