Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

НПО Профил

ЕКО ЕНЕРГИЯ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие
Околна среда

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2001

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи