Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
08

НПО Профил

Каритас София

Каритас София

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Социални услуги

Мисия на организацията
Любовта към ближния ни води към човека в нужда. Уповавайки се на християнските ценности, ние, служителите и доброволците от Каритас София, подпомагаме най-уязвимите членове на нашето общество да открият пътя към достоен и справедлив живот, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол, и други различия. Каритас София е изразител на Социалното учение на Католическата църква.

Цели на организацията
Да подпомага духовно и материално хора, нуждаещи се от помощ при природни бедствия и войни и уязвими групи и лица, в т.ч.: сираци, самотни майки, безработни, болни, хора с увреждания, инвалиди, възрастни хора, бездомни, изоставени лица, бежанци и други лица в неравностойно социално положение, без оглед на каквато и да било тяхна принадлежност към религия, раса и пр.

Да полага грижи за нравственото и духовното развитие на нуждаещите се, да защитава техните човешки права.

Да полага усилия за нраственото и духовно развитие на своите съмишленици, симпатизанти и последователи.

Да съдейства на местната Епархия на Католическата църква в усилията й да оказва помощ на нуждаещите се, за тяхната социална интеграция и личностната им реализация.

Да обединява католическата християнска общност на принципа на трите добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие.

Да съдейства за преодоляване на чувства на ненавист и неразбирателство в обществото.

Да координира дейността на мрежата от енорийски организации в страната.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
Проектът реализирахме в Куклен в продължение на 10 години. В него се включваха годишно по 60 деца от различни етноси и вероизповедания....

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
над 500 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
2011 г. Интеграция на деца – бежанци и търсещи закрила
2011 г. За устойчиво доброволно завръщане от България на граждани на трети страни
2011г. Дневен център "Каритас" за деца с увреждания - гр.Ямбол
2010г. Изложба базар "ЗАЕДНО" на 1 юни
2010г. Лагер за доброволци на Каритас – какво се случи в Покрован
2008г. ЕКО проект - гр.Малко Търново
2008г. Богатствата на родния край - гр.Малко Търново
2008г. Проект "СТЕЛА" - гр.Малко Търново
2007г. Млади за младите - гр.Казанлък
2007г. Спешна помощ - пожари в Южна България
2006г. Нека взаимно се опознаем - гр.Малко Търново
2006г. Домашен социален патронаж - гр.София
2005г. Подкрепа след наводненията
2004г. Домашен социален патронаж - с.Куклен
2002г. Лагер в Хисаря

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да развива и утвърждава духовните ценности в съвременното гражданско общество; Да подпомага духовно и материално хора, нуждаещи се от помощ при природни бедствия и войни или социално слаби групи и лица, в т.ч.: сираци, самотни майки, безработни, болни, хора с увреждания, инвалиди, възрастни хора, бездомни, изоставени лица, бежанци и други лица в неравностойно социално положение; Да полага грижи за нравственото и духовното развитие на нуждаещите се, да защитава техните човешки права; Да полага усилия за нраственото и духовно развитие на своите съмишленици, симпатизанти и последователи; Да съдейства на местната Епархия на Католическата църква в усилията й да оказва помощ на нуждаещите се, за тяхната социална интеграция и личностната им реализация; Да обединява католическата християнска общност на принципа на трите добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие; Да съдейства за преодоляване на чувства на ненавист и неразбирателство в обществото; Да координира дейността си в страната и чужбина.