Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

Фондация Сила за живот Пламен Толев

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство

Мисия на организацията
От месец декември 2011 г. Фондация Сила за живот е преименувана на Фондация Сила за живот Пламен Толев – в памет на нейния основател инж. Пламен Толев. Посмъртно той бе номинирана за „Човек на годината 2011“ – годишни награди за принос към правата на човека на Български хелзинкски комитет. Това е една престижна номинация, която е израз на признание за постигнатото от него в работата му с талантливи хора в неравностойно положение в България.

Целта на новия Управителен съвет на фондацията е да продължи да търси и открива даровити певци, танцьори, инструменталисти и рецитатори с физически увреждания, както и талантливи деца в неравностойно положение от цялата страна и да работи за тяхното интегриране в обществото чрез изкуството. В духа на утвърдената традиция фондацията продължава да провежда ежегодния Международен музикален фестивал за талантливи хора с физически увреждания в Поморие, който е значимо събитие в културния календар на града.

Шестото издание на Музикалния фестивал за талантливи хора с увреждания и младежи в неравностойно положение в Поморие през 2011 г. беше номиниран за традиционните награди на Фондация "Лале" - „Проект на годината 2012” за неправителствени организации, работещи в социалната сфера.

От 29 февруари 2012 година фондация Сила за живот Пламен Толев е приета за редовен член на Националния алианс за социална отговорност. НАСО е национална неправителствена организация, която ефективно работи за създаване и реализиране на ефективни политики за хората с увреждания. Националният Алианс обединява усилията на неправителствени организации, общини и други структури за създаване на социално отговорна среда за по-високо качество на живота на хората със специфични потребности в страната.

Цели на организацията
Да провежда ежегодно в Поморие Международен музикален фестивал на талантливи хора с физически увреждания от цялата страна като певци, танцьори, нструменталисти, рецитатори, даровити деца в неравностойно положение и да организира други техни прояви в областта на културата и изкуството в страната.

Да издирва даровити хора с физически увреждания от цялата страна и да продуцира песни на най-успешните изпълнители.

Да организира и подпомага участието на български таланти с физически увреждания в международни фестивали и конкурси, семинари и обучения.

Да създава условия и да насърчава пълноценна реализация на хората с увреждания в обществения и културен живот, за тяхната интеграция в обществото и повишаване на положителния емоционален заряд на хората със специфични потребности.

Активно да си сътрудничи с регионални, национални и международни фондации и организации със сходни цели и задачи.

Да сътрудничи с държавни и общински институции, местни и чуждестранни организации с оглед реализирането на проекти, насочени към постигането на целите на Фондацията;

Да подкрепя други организации, имащи подобни цели.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2011

Описание
Шестото издание на Музикалния фестивал за талантливи хора с увреждания и младежи в неравностойно положение в Поморие през 2011 г. беше номиниран за традиционните награди на Фондация "Лале" - „Проект на годината 2012” за неправителствени организации, работещи в социалната сфера.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Организиране на международен музикален фестивал на хора с увреждания, както и всякакви други гтехни прояви в областта на културата и изкуството; организиране на симпозиуми, семинари и обучения; подпомагане на даровити хора с физически увреждания и лица в неравностойно положение; съдействие за постигане на равни условия и за повишаване на положителния емоционален заряд на хора със специфични потребности; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хора с увреждания и лица в неравностойно положение.