Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Фондация ”Подари усмивка”

Фондация "Подари усмивка"

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на дарителството/доброволчеството
Проблеми на децата
Социални услуги

Мисия на организацията
Водени сме от стремежа и желанието да променим света за хората, загубили надежда, спрели отдавна да се усмихват и мечтаят. Да върнем вярата им. Искаме да споделим вярата си в Бог, не само с думи, но и с делата, които вършим.

Цели на организацията
Да подпомага социални единици и центрове, сиропиталища, болници, детски градини, старчески домове, църкви, затвори, бедни семейства и др. Да подпомага легално пребиваващите в страната емигранти и чужденци като им осигурява подслон и посреща други крайно необходими нужди, свързани с предстоя им в Република България.Да издирва лица изпаднали в крайна нужда като непосредствено ги подпомага.Да открива и подпомага нови социални центрове.
Да подпомага други нестопански организации със сходни цели.
Да организира и финансира семинари, курсове, конференции и дистанционни обучения, свързани с развитието и усъвършенстването на инициативността на младите хора и тяхната реализацията .

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2014

Описание
Фондация „Подари усмивка" започва работа по проект "Доброволците, които променят света". Ще се набират доброволци – младежи и девойки между 15 и 29 години.

ИЗИСКВАНИЯ:
- ВЪЗРАСТ ОТ 15-29 ГОДИНИ
- Препоръка от педагогически съветник или класен ръководител за учащите
- Препоръка от ръководител или институция, ако сте участвали в доброволческа инициатива или мероприятие
- Свидетелство за съдимост за лицата над 18 год.
- Желание и възможност за работа с деца.

Молби, автобиографии и мотивационни писма ще се приемат в офиса на фондацията: гр. Димитровград, бул."Раковски" 16 , ет.1, офис 3, от 15.01.2014 г. до 15.02.2014г. всеки работен ден от 10,00 до 14,00 часа.
След изтичане на срока за набиране на доброволци, с всеки от кандидатите ще бъде проведено индивидуално интервю, а одобрените доброволци ще преминат обучение.
След приключване на проекта, обучените младежи и девойки ще имат възможност да сътрудничат при изпълнение на различни инициативи и мероприятия на организацията.
Целта на проекта е да се популяризират ценностите на доброволчеството сред младите хора. на територията на община Димитровград. Повишаване на обществената чувствителност и популяризиране на доброволчеството. Провеждане на теоретични и практически обучения, с цел повишаване знанията и уменията на младите хора за полагането на доброволен труд. Свързване на хората, желаещи да полагат доброволен труд с подходящите места и организации. Изграждане и разширяване на дейностите на Центъра за работа с доброволци.

Проектът се финансира от НЦЕМПИ по Национална програма за младежта 2011-2015 г, подпрограма 3 - Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
"Превенция на изоставянето" - работа със самотни родители, многодетни семейства и бременни в риск от изоставяне на децата в институция. Срок на проекта-безсрочен

"Треска за училище" - подпомагане на деца от социално слаби семейства с учебни помагала и пособия, с цел превенция на отпадането от училище. Срок-безсрочен.

Благотворителни базари - насочени към набиране на средства, които се използват по проекта за Превенция на изоставянето. Срок-безсрочен.

"Една различна ваканция" - осигуряване на средства за изпращането на деца от социално слаби и многодетнисемейства на летен лагер. Срок-безсрочен.

"Детска читалня Приказките на баба" - провеждане на четения в градска библиотека "Пеньо Пенев" за деца от 3-7 години, съвместно с хора от Клубовете на хората от третата възраст в града. Срок на проекта-2009-2010г.

Проект „Училището- място на толерантност и уважение”- двугодишен прект с цел да се създадат условия за намаляване на проявите на насилие сред подрастващите в училищното общуване чрез превенция и изграждане на училищна среда на ненасилие и толерантност с участието на цялата училищна общност. Срок на проекта- 2011-2013г.

Кампания за събиране на дрехи, обувки и хранителни продукти по повод 17 октомври - международен ден за изкореняване на бедността и подпомагане на социално слаби семейства от общината. Срок-безсрочен.

Кампания " Подари усмивка за Рождество Христово!"-Вече 6 години екипа на фондацията раздава кутии с подаръци за децата от Димитровград и селата във времето на Рождествените празници.
Кутиите се подготвят в Америка и Европа и достигат до нас , благодарение на християнската организация "Самаританс пърс"/ "Кесията на самарянина"/.Тази година за съжаление бройката на подаръците, които ще получим са доста ограничен...и, затова от екипа решихме да организиране правенето на такива кутии и тук.
За да се направи кутия с подаръци не е никак сложно. Изисква се само желание да накараш едно детско личице да грейне.
Срок-безсрочен.

Проект "Да бъда доброволец"
Проект, набиращ младежи и девойки между 15 и 29 години, които да играят, рисуват, оцветяват, четат приказки на децата в детско отделение към МБАЛ "Св.Екатерина" - Димитровград. След приключването на проекта, в отделението остават доброволци, които продължават да играят и работят с децата, а друга част започнаха работа и занимания с децата от Дневния център за деца с увреждания.
Проекта се финансира от НЦЕМПИ. Срок-2012-2013г.

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да съдейства на обществото за подпомагане на социално слаби групи и слоеве на населението, както и насърчение на инициативата сред младите хора и конкретно: да подпомага социални единици и центрове, сиропиталища, болници, дет.градини, старчески домове, църкви, затвори, бедни семейства и др.Да подпомага легално пребиваващите в страната емигранти и чужденци, като им осигурява подслон и посраща други крайно необходими нужди, свързани с престоя им в Република България. Да издирва лица, изпаднали в крайна нужда, като непосредствено ги подпомага. Да открива и подпомага нови социални центрове.Да подпомага др.нестопански организации със сходни . Да организира и финансира семинари, курсове, конференции и дистанционни обучения свързани с развитието и усъвършенстването на инициативността на младите хора и тяхната реализация.