Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

НПО Профил

Новото тракийско злато

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2014

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи