Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
13

НПО Профил

НЧ "Васил Йорданов-1942г."

Читалище
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Култура и изкуство
IT развитие
Читалищни дейности

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание
Поставяне на паметна плоча на загиналите новочерненци във войните

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Глобални библиотеки България.