Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
13

НПО Профил

Народно читалище "Ведрина 1997"

Читалище
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Читалищни дейности
Друго

Мисия на организацията
Съхраняване и популяризиране на местни традиции и обичаи.

Цели на организацията
Опазване и обогатяване на културния живот на селището.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание
Ремонт на читалищен салон

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
5 000 - 20 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
"Екопарк"
"Закупуване на компютърна конфигурация"
"Ремонт н ачиталищен салон" идр.