Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

Агенция за социално развитие Вижън

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Социални услуги

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подкрепя хора с увреждания и с други социални проблеми, техните семейства иnорганизации за успешната им реализация н интеграция чрез създаване на условия за независимост в начина им на живот.nСредства за реализиране на поставените проучва и анализира условията на живот н свързани ic с това проблеми; разработва и реализира програми за нови модели н практики; разработва и реализира проекти, включително с международно участ; създава условия за развитие па интелектуални, творчески и професионални умения и независимост в личния и обществен живот: разпространява концепцията за независим живот, привлича вниманието н ангажира държавни . общински , частни н други институти имащи отношение към тези проблеми: поддържа партньорски отношения със законодателната н изпълнителната власт на местно и национално равнище; проучва опита н практиката на други страни, търси промяна в обществените нагласи, стимулира активно участие .мотивира развитие на възможности, осигурява достъп до информация и комуникации, съдейства в търсенето на решения; предоставя услуги: реализира международно партньорство; членува в международни организации