Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
08

НПО Профил

Сдружение ”Кей-Търн”

Сдружение "Кей-Търн"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Браншови организации
Култура и изкуство
Насърчаване на дарителството/доброволчеството

Мисия на организацията
Подпомагане, утвърждаване на устойчиво развитие на културните и младежки институции и хората на изкуството в Пловдив и страната и популяризирането на техния труд по целия свят.
Възпитаване у подрастващите на ценностна система. Използване на изкуството за предаване на послания за човечност, съпричастност, взаимопомощ, а също така за нетърпимост към всякакви форми на расизъм и дискриминация.

Цели на организацията
Насърчаване на възстановяването, развитието и задълбочаването на сътрудничеството в младежките дейности, касаещи културната сфера между народите на Европа.
Създаване на условия за реализиране и разпространяване на идеи и творчески продукти на утвърдени и дебютиращи професионалисти в областта на културата и изкуството.
Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на прояви за обмен на опит, под формата на центрове за преквалификация и други дейности за стимулиране развитието на младежите в областта на културата и изкуството.
Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на проекти за развитие на международен обмен на изкуство и култура, с цел запознаване на младежите от Европа с различни културни практики, техните специфики и особености.
Популяризиране и изграждане на доверие към частните институции работещи в сферата на изкуството.
Доказване на правото на равнопоставеност пред Държавата между професионалистите работещи в частни и държавни организации свързани с изкуството.
Намиране и изграждане на партньорства с други организации, подпомагащи и работещи в сферата на изкуството.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2018

Описание
„Сценичното изкуство - свят без граници“ на Сдружение „Кей – Търн“ към Европейска Доброволческа Служба като част от програма „ЕРАЗЪМ+“, дейност Образователна мобилност за граждани (КД 1), Сектор Младеж
Теми в проекта: Творчество и култура; Здраве и благополучие; Равенство между половете / равни възможности
Период на провеждане: 29.08.2017г. – 28.05.2018г.
Място на провеждане: гр. Пловдив, България
Участниците са четирима младежи доброволци от Испания
Целта на съвместните дейности в проекта, е да създадат нова визия сред участниците за въздействието върху живота и изграждането на трайни междуличностни добронамерени взаимоотношения, чрез работа в артистичната среда на куклено драматичен театър ХЕНД.
Чрез неформално обучение, създадохме предпоставки младежите, да открият нови възможности за личностно и професионално израстване и себе изразяване. Те имат възможността да пренесат и разкриват пред нас и местната общност, културата и традициите от родните си места и на воля да споделят със света, своите впечатления, които събират при престоя си.
Този проект създаде нови и развива вече съществуващите личностни и професионални компетенции както на доброволците, така и на целия наш екип. Проектът помага за постигане на вътрешен баланс и хармония, повишаване на ефективността, чрез съвместната работа и желанието за личностно и професионално развитие на всеки един от участниците. Използвайки и развивайки, своите умения, творчество и въображение, участниците работят заедно по концепции за "баланс" на ум, тяло, потенциал и вътрешна енергия. Взаимно споделяме и разискваме визии, мечти и планове за бъдещето.
Чрез участието си в една изцяло творческа среда, чрез неформалното общуване и усвояване на нови знания и умения, доброволците неминуемо са провокирани към размисли за истински важните и стойностни неща в живота. Младежките доброволци имат възможност, чрез присъствието си в семейството на Театър ХЕНД, да представят своето творческо мислене и желание за социална ангажираност, да бъдат посланници на човечност, толерантност, доброта, съпричастност и взаимопомощ.
Участниците, които избрахме са млади, контактни, отговорни и адекватни хора, интересуващи се и активно изразявайки себе си, чрез изкуство.
Те са добронамерени, инициативни, творчески натури с положителна нагласа към света. Хора, които не се страхуват да експерементират и учат нови неща.
Всеки един доброволец носи своята личностна уникалност и характерни черти. Ставайки част от нашия проект, доброволците обогатяват мирогледа си, ще придобиват разнородни знания, умения и компетенции, които могат да им бъдат от полза в бъдеще. При нас неусетно придобиват самочувствие и увереност както като личности, така и като свободомислещи и експериментиращи творци и изпълнители. Чрез нас откриват и опитат нови начини за общуване с хора на различна възраст, различни етноси и религии и стават свидетели на безброй творчески пърформанси, свързани с култура и изкуство на местни и международни творци и изпълнители.
Чрез посланията и самостоятелните пърформанси, които представят на нашата сцена по зададените им теми, младежите от ЕДС подаряват на нас и зрителската ни аудитория част от себе си, представят по свой уникален начин културните ценности и традиции на държавите, от които идват. Трите теми на личните проекти на доброволците са:
1. "Шарен свят", разказаха за държавата, мястото където живее, за хората там и техните традиции, творчество и културно наследство
2. "Театър Хенд и Пловдив през моите очи"
3. "Ще нося тебе у дома" – комедийно шоу с участието на доброволките, създадено заедно с Артистичния директор на театър ХЕНД – Иво Игнатов – Кени.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Министерството на културата
Театрално представление "Крал Юбю" на театър "Хенд" - финансиран от Министерството на културата през 2016
Танцово представление "Любов и самодива" на формация "Денс Мания", което е одобрено и ще бъде финансирано от Министерство на културата през есента на 2014г.
Танцово представление "Камбаната" на формация "Денс Мания" и Театър "Хенд" - финансирано от Министерство на културата
Танцово представление "Хей, ти..." на формация "Денс Мания" Пловдив - финансирано от Министерството на културата
Театрално представление "Ескориал" на театър "Хенд" - финансиран от Министерството на културата
Създаване и управление на театър "Хенд" - финансиран от Фондация Америка за България през 2009