Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Сдружение

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Младежки въпроси, политики и изследвания
Образование
Развитие на местни общности, квартални сдружения

Мисия на организацията

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2002

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи