Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
02

НПО Профил

Лумос

Лумос

Клон на чуждестанна НПО
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Проблеми на децата

Мисия на организацията
Да сложи край на системната институционализация на деца в европейския регион.

Цели на организацията

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Преодоляване на бедността и заболеваемостта, насърчаване на образованието, подобряване на детското здравеопазване и подпомагане на детското развитие, предотвратяване на жестокостта към и малтретирането на деца по я свят и други подобни изцяло благотворителни , определени от настоятелите на Фондацията по тяхна изключителна воля.nКЛОНА: Да подпомага реализацията на правата на децата и младите хора в България чрез реформиране на специализираните социални институции и развиване на алтернативни здравни, образователни и социални услуги в общността.