Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
18

НПО Профил

Арт Клуб 112

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Култура и изкуство
Проблеми на децата

Мисия на организацията
Подпомагане развитието на творческите потенциали на младите хора, създаване на предпоставки за отворен диалог и свободно себеизразяване на хора от различни възрасти и социална среда

Цели на организацията
Цели на фондацията са: поощряване на творческите способности и социалната ангажираност на младите хора; култивиране на ценности като съпричастност, любов към изкуството, активна гражданска позиция при отстояване на правото на мнение на всеки човек

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2012

Описание
Продължителността на проекта е 6 месеца (От 15.01.2012- 15.07.2012) Основната цел на проекта е повишаване гражданската активност на младежи, със специално внимание на включване на младежи с девиантно поведение, чрез използване на фотографията като граждански метод за въздействие.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
до 5 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи