Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

НПО Профил

Туристическо дружество "Бачо Киро"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Образование
Околна среда
Физическо възпитание и спорт

Мисия на организацията
Да съдейства на държавата и общината за физическо укрепване и интелектуално развитие на населението

Цели на организацията
Провеждане на туристически излети, походи, активен отдих сред природата
Организиране и провеждане на състезания по спортно ориентиране
Екология и природозащита
Опознаване и съхраняване на културно-историческото наследство

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2010

Описание
Обучение на 70 ученика за "Туристически организатори" и "Аниматори в туризма"

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи
Проекти към ФРГО, Държавния бюджет, МФВС, Екообщност